Thực hiện Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối HK1 năm học 2017-2018

Tên file: ket-qua-hoc-ki-I.docx
Tải về

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế,

cuối HK 1 năm học 2017-2018

STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Tổng số học sinh  822 205  146 192 131  148
II Số học sinh học 2 bui/ngày  822 205  146 192 131  148
III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất
1 Tốt

(tỷ lệ so với tng số)

70.7% 57.6% 75.3% 60.4%  84%  85.8%
2 Đạt

(t lso với tổng số)

 29.3%  42.4%  24.7% 39.6%  16%  14.2%
3 Cn c gng

(tỷ lệ so với tổng số)

IV Shọc sinh chia theo kết quả hc tập
1 Hoàn thành tt

(t lso với tổng số)

 65.2% 78.1% 69.2% 57.8% 51.9%  64.2%
2 Hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 34.8% 20.5% 38.8% 42.2%  48.1% 35.8%
3 Chưa hoàn thành

(tỷ lệ so với tổng số)

 1.4%
V Tổng hợp kết quả cuối năm
1 Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

a Trong đó:

HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tng s)

b HS được cp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tng s)
2 Ở lại lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

                                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

 

                                                                                              NGUYỄN THANH TUẤN

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *